Home

Essentiële Therapie en Transformatiewerk is een nieuwe vorm van psychosociale begeleiding, passend in de uitgangspunten van de Alternatieve- en Natuurgerichte Gezondheidszorg.
In ons centrum verzorgen wij complete cursussen en workshops. Wij begeleiden mensen zowel individueel als ook in groepen stap voor stap tot de mens die zij willen zijn.
Ontdek wie wij zijn en lees meer over individuele begeleiding en over de therapie.

 

 


Ons programma aanbod:

Workshop: Opstellingen en systemisch werken

Opstellingen geven inzicht in- en bewustwording van de invloeden die anderen hadden en/of hebben op ons functioneren. Welke plaats zij innamen of nemen én waarom dit zo is.
Familie, het gezin, werksituaties en andere vormen van relaties.

Meer

Vrouw zijn
Een cursus voor vrouwen

Wat is dat eigenlijk, vrouw zijn? Voor veel vrouwen is dit een moeilijke vraag, zeker in deze tijd.
Er zullen vrouwen zijn die denken; “ ik ben toch een vrouw?” “Of, ik ben wel een vrouw, maar gedraag ik mij wel vrouwelijk?” Veel vrouwen hebben daar geen direct antwoord op. En wanneer er opgroeiende dochters zijn, weten vele moeders meestal niet hoe zij hun dochter kunnen vertellen over het Vrouw Worden en Zijn en hoe zij haar daarbij kunnen steunen en helpen.

Meer

Intervisie

Ochtenden bedoeld voor Essentieel Therapeuten, Transformatiewerkers en voor iedereen die in de praktijk als begeleider/therapeut werkzaam is.

Meer

Cursus: Begeleiding van stoornissen/fobieën die ontstaan tijdens de puberteit en bij de jong volwassene. 
Voor therapeuten en begeleiders

Tijdens de vele jaren dat ik mensen therapeutisch heb begeleid, ben ik stoornissen en fobieën vaak tegengekomen. Er is al veel onderzoek gedaan op dit gebied en er zijn vele nieuwe inzichten en werkvormen ontstaan. Omdat er steeds vaker stoornissen en fobieën voorkomen, vraagt dat om extra aandacht.

Meer

Print Friendly, PDF & Email