Aanbod

Workshop: “Opstellingen en systemisch werken”

Opstellingen: geven inzicht in- en bewustwording van de invloeden die anderen hadden en/of hebben op ons functioneren. Welke plaats zij innamen of nemen én waarom dit zo is.
Familie, het gezin, werksituaties en andere vormen van relaties.
Begeleiding: Diny Reheis- van Vliet
Ondersteuning: Peter Reheis

Systemisch werken: Als mens maken wij allemaal deel uit van verschillende systemen. Of dat nu onze familie betreft, ons gezin van toen, het gezin van nu, ons werk, of andere
vormen van relaties tussen mensen, zoals bijvoorbeeld; vrienden(innen) groepjes, doelgroepen, werkgroepen, etc.
Wanneer mensen met elkaar een verbinding of groep vormen, ontstaan er bepaalde systemen. Deze kunnen zowel uit positieve als negatieve patronen en handelingen bestaan. Inzicht in dit systeem maakt de eigen inzet en houding bewust.

Door het opstellen van een groepering die op dit moment in jouw leven belangrijk is, of door het opstellen van jouw familie, het gezin waarin je opgroeide of het gezin van nu, verkrijg je inzicht in; de onderlinge verhoudingen, ‘rolverdelingen’, beïnvloedingen, herhaling van destructieve patronen. Verder worden ook verkrampingen,  loyaliteitsproblemen, en belemmeringen zichtbaar. Tevens wordt het systeem binnen een groep, familie of gezin zichtbaar.

Wanneer je deelneemt aan een opstelling wordt er veel
duidelijk over jouw eigen belevingen en patronen binnen een bepaalde groep, familie of organisatie. Deelname aan een opstelling is tevens helend en ondersteunend bij het eigen verwerkingsproces.
Een diepgaande en liefdevolle ervaring!

Data opstellingsdagen: 19 juni, 18 september en 27 november 2021, van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Kosten: Zelf opstellen € 90,00, deelname aan een opstelling € 70,00.
Kan ook als bijscholing gevolgd worden.

Locatie: Opleidingscentrum in Verbinding, Oude Veiling 90, 1689 AD Zwaag


Cursus: De helende kracht van het Brein 
Deze cursus is voor iedereen.

In deze cursus gaan wij oefenen om ons (weer) bewust te worden/zijn van de helende functie van ons brein.

Wat kunnen wij allemaal met ons brein? Wij beseffen soms niet wat voor invloed ons denken en voelen vanuit onze twee hersenhelften op ons hele bestaan heeft. Zowel lichamelijk als psychisch!
In ons brein zitten delen die onze emoties en onze lichamelijke reacties besturen en beheersen.
Ook wat ziektes betreft, zowel geestelijk als lichamelijk, is de helende kracht van ons brein voor het genezingsproces heel belangrijk. Natuurlijk hoort daar ook een gezonde leefstijl bij! Echter de onder- steuning vanuit het brein mag daarbij niet ontbreken.

Genezing en heling komt niet alleen door een andere leefstijl, maar ook door een andere denkstijl!

Wanneer wij ons hiervan bewust zijn kunnen wij onze geestelijke- en lichamelijke reacties op een positieve manier beïnvloeden en besturen.

Wij kunnen ons brein inzetten om onze gezondheid te beïnvloeden!

Omgaan met medicatie en ziekte
Door het op de juiste manier inzetten van ons brein, kan het gebruik van medicatie soms verminderen of eventueel zelfs worden stopgezet. De eigen bestuurskracht wordt sterker. Iets wat in deze tijd heel belang- rijk is! Immers het gebruik van medicatie neemt steeds grotere vormen aan en wij neigen er steeds sneller toe om dan maar een pilletje te nemen. Hierdoor wordt de eigen kracht niet aangesproken en vele ervaren de medicatie, soms onbewust, dan ook als een; “ik kan het niet zelf.“
Natuurlijk moeten wij bij lichamelijke klachten, ziekten en ongemakken éérst naar de dokter, om een diagnose te laten stellen en moet er soms medicatie worden voorgeschreven.

Een boeddhistische monnik zei eens:

Medicijnen genezen de ziekte, de patiënt moet de oorzaken aanpakken.

Wij kunnen kijken of wij de oorzaak van de ziekte kunnen achterhalen en hoe wij er mee om kunnen gaan. De plaatsen in het lichaam waar de pijn of ziekte zich bevindt, kan ook iets zeggen over onze psychische gesteldheid. Zo kunnen wij ons bewust worden van ‘psychische pijn’, die misschien om aandacht vraagt, zoals ook in de Opleiding Essentiële Therapie wordt aangereikt.
Het lichaam is in staat om d.m.v. pijn, ziekte en/of ongemakken aandacht te vragen voor onze psychische pijn en ongemakken! Wij kunnen immers door onze manier van denken en doen, ons afsluiten voor lichame- lijke ongemakken en/of lichamelijke ‘signalen’. Een andere mogelijkheid is dat wij pijn en ziekte kunnen verergeren door er teveel aandacht aan te geven en ook door het voortdurend observeren van ons lichaam. Wij zijn dan alert en scannen ons fysieke staat van zijn voortdurend. Bij dit alles speelt vooral angst een grote rol. De angst voor ‘dreigend gevaar’ of angst voor het gevoel van; “zal ik deze ziekte wel of niet kunnen handelen, kan ik er mee leven”, etc. beïnvloedt dan ons denken.
Uit het bovenstaande blijkt wel hoeveel invloed ons brein op onze lichamelijke gesteldheid heeft.

Het ontvangen van medicatie

Wanneer er door lichamelijk of psychische ziekte wel medicatie nodig is, zijn wij in staat met onze manier van denken en reageren de medicatie heel goed te ondersteunen en op een positieve manier te beïnvloeden. Dit kunnen wij doen door de medicijnen te ontvangen! De medicijnen kunnen hierdoor veel beter hun werk doen! Hierbij kunnen wij ons hart inzetten. Dankbaarheid is dan een ‘sleutel’ om ons hart te openen! Zo kunnen wij het ontvangen van de medicatie beter in gang zetten. Vertrouwen is daarbij ook heel belangrijk! Wij moeten er immers op vertrouwen dat de medicatie ons helpt om weer te kunnen functioneren en/of om ons te genezen.

 Om dit vertrouwen te beïnvloeden is het hart nodig!

Indeling van de cursus:
1e middag: Ons hart openen en bewust worden van onze angsten:
Om in harmonie met ons lichaam en eventuele medicatie te leven, is het van belang dat wij een evenwicht bereiken tussen emotionele reacties en rationele reacties. In die toestand sluiten gedachten, beslissingen, ervaringen en omgaan met ziekten en lichamelijke problemen op een natuurlijke wijze op elkaar aan.
Er bestaat een simpele methode om deze samenwerking in gang te zetten en wel; door het openen van ons hart. Wat ons hierbij kan helpen, is onze innerlijke glimlach! Deze innerlijke glimlach komt van binnen uit. Dat is dus niet een omhoog trekken van de mondhoeken, maar een glimlach die zichtbaar is in de ogen!

Dat is de glimlach die met ons hart verbonden is en dit veroorzaakt harmonie tussen cognitie en emotie.

Op de cursus middagen gaan wij door de aangereikte oefeningen leren om ons lichaam vanuit deze staat waar te nemen en te observeren, om zo te ontdekken wat ons eventueel belemmert. 
Bewust zijn van onze angsten: Zoals eerder benoemd spelen angsten een grote rol bij ons genezingsproces, de acceptatie van ons ziek zijn én het ontvangen van eventuele medicatie of andere vormen van heling.

Tijdens de oefeningen helpen wij elkaar om bewust te worden van onze angsten, welke vormen deze soms aannemen, waar deze eventueel aan gerelateerd zijn en hoe wij daar beter mee om kunnen gaan. 

2e middag: Het gebruiken van beide hersenhelften en het emotionele brein.
Het bewust gebruiken van beide hersenhelften geeft balans (zoals hierboven reeds benoemd), rust, orde en efficiëntie. Hierdoor kan bij ziektes of ongemak de helende kracht in werking worden gezet.
In het hart van het menselijk brein bevindt zich het emotionele deel. Deze middag gaan wij oefenen om ook hiermee contact te maken en hoe je dit het beste kunt doen. Tevens wordt aangereikt hoe je jouw  lichaam vanuit beide hersenhelften kunt observeren en waarnemen, om vervolgens met aandacht ‘te luisteren’ naar wat het lichaam jou ‘verteld’.

3e middag: Omgaan met erfelijke ziekten/ongemakken en ondersteuning van ziekt en pijn:
Wie kent niet de uitspraken: “Oh, dat heb ik geërfd van mijn moeder/oma, die hadden dat ook”. Of, “dat heb ik van mijn vader, die had daar veel last van,“ etc. Natuurlijk is het zo dat ziekten, ongemakken en pijn erfelijk kunnen zijn, ook al blijkt uit onderzoek dat er gemiddeld maar bij 15% van alle ziektes werkelijk sprake is van erfelijkheid!
Natuurlijk ‘erven’ wij wel vaak de leefstijl, de patronen, hoe wij met ons lichaam omgaan én de manier van denken en doen van onze ouders/voorouders. Wij kunnen leren om anders om te gaan met deze ‘erfelijkheden’, zowel lichamelijk en met wat er zich in ons brein afspeelt. Hiervoor is een andere kijk en waarneming nodig wat ons lichaam betreft én een vollediger omgaan met onze manier van denken en voelen. Dit gaan wij deze middag met elkaar oefenen.
Als afsluiting van deze cursus worden er oefeningen aangereikt om beter om te gaan met pijnplekken in het lichaam, ziektes en ongemakken, om deze met liefdevolle aandacht, begrip en inzicht te behandelen.

Datum – start        : voor 2021 nog nader te bepalen
Vervolg                  :   
Tijd                         : van 14.00 tot 17.00 uur
Kosten                    : Totaal € 50,00 per middag, incl. btw en hand-out, totaal
                                   € 150,00
Locatie                   : Opleidingscentrum in Verbinding, Oude Veiling 90,
                                   1689 AD Zwaag     
Docent                    : Diny Reheis- van Vliet, ondersteuning Peter Reheis            
Info/opgave           : 0229-219018 of 06-50814627,
                                   e-mail: diny.reheis@online.nl                     
Natuurgeneeskundig psychosociaal Therapeut geregistreerd bij de de CAT

Kan ook als bijscholing gevolgd worden


Cursus: Begeleiding van stoornissen/fobieën die ontstaan tijdens de puberteit en bij de jong volwassene. 

Voor therapeuten en begeleiders

Tijdens de vele jaren dat ik mensen therapeutisch heb begeleid, ben ik stoornissen en fobieën vaak tegengekomen. Er is al veel onderzoek gedaan op dit gebied en er zijn vele nieuwe inzichten en werkvormen ontstaan. Omdat er steeds vaker stoornissen en fobieën voorkomen, vraagt dat om extra aandacht. Het blijkt, dat vooral tijdens de puberteit en bij de jong volwassene, bepaalde stoornissen ontstaan. Deze stoornissen ontwikkelen zich dan vaak verder bij de volwassene.
Natuurlijk ontwikkelt ook de volwassene stoornissen en fobieën, echter bij de volwassene is de begeleiding heel anders dan bij de puber of de jong volwassene.

Ik heb in mijn werk en door onderzoek ontdekt dat de begeleiding van pubers en de jong volwassene met een van de hieronder genoemde stoornis(en) heel eenvoudig kan zijn en vaak met goed resultaat! Het gaat bij de begeleiding dan vooral om een vorm van mind-set. Dit betekent dat er andere keuzes ontstaan, die over oude belemmerende gevoelens en gedachten worden gezet.

Als je gedachten gaat veranderen, verander je ook handelingen!
Als je handelingen gaat veranderen, verander je ook gedachten!

In deze cursus wil ik therapeuten, begeleiders en studenten graag deze eenvoudige en zeer directe manier van werken aanreiken.
Tijdens twee middagen kun je deze manier van begeleiding bij pubers en jong volwassenen met de hieronder genoemde stoornissen oefenen en eigen maken. Hierbij komen ook de juiste houding, de volgorde, het oefenen tijdens de stoornis of fobie én de juiste afstemming aan bod.

Stoornissen en fobieën die wij kunnen begeleiden tijdens de puberteit zijn;
Dwangstoornissen
Angststoornis (geen paniek aanvallen)
Smetvrees
Claustrofobie
Orthorexia Nervosa (deze is tijdens de huidige generatie pubers ontstaan).

Bij overige stoornissen kan deze methode helaas niet worden toegepast.
Deze cliënten moeten worden doorverwezen.

Data            : n.n.t.b.
Kosten        : Totaal € 90,00 of € 45,00 – per middag incl. btw, incl. hand-out.
Locatie        : Opleidingscentrum in Verbinding, Oude Veiling 90,
                        1689 AD Zwaag
Docent         : Diny Reheis – van Vliet – ondersteuning, Peter Reheis 
Info/opgave: 0229-219018 of 06-50814627 e-mail: diny.reheis@online.nl

Natuurgeneeskundig psychosociaal therapeut, geregistreerd bij de CAT
Website: www.essentieletherapie.nl

Kan ook als bijscholing gevolgd worden.
Voor studenten is het een aanvulling op de opleiding tot Essentieel Therapeut


Vrouw zijn
Een cursus voor vrouwen

Wat is dat eigenlijk, vrouw zijn? Voor veel vrouwen is dit een moeilijke vraag, zeker in deze tijd. Er zullen vrouwen zijn die denken; “ ik ben toch een vrouw?” Of, “ik ben wel een vrouw, maar gedraag ik mij wel vrouwelijk?” Veel vrouwen hebben daar geen direct antwoord op. En wanneer er opgroeiende dochters zijn, weten vele moeders meestal niet hoe zij hun dochter kunnen vertellen over het Vrouw Worden en Zijn en hoe zij haar daarbij kunnen steunen en helpen. Ook voor moeders met een zoon(en) is het heel waardevol wanneer zij haar Vrouw Zijn bewust toont en leeft. Dit kan heel ondersteunend zijn en het Man Zijn van haar opgroeiende zoon aanspreken.

Vele eeuwen is het vrouwelijke onderdrukt en overheerst. De vrouw mocht zich niet ontwikkelen en ontplooien, had meestal geen idee wat intimiteit inhield en zij was niet vrij, wat haar seksualiteit betreft. Sterker nog, in de generaties vóór ons dachten vele vrouwen dat seks iets was wat de man wilde en wat zij moest toestaan, omdat de wet of de kerk dit voorschreef en/of omdat dit ook zo ‘hoorde’. In die tijd waren de vrouwen meestal niet (positief) bewust van hun lichaam, van hun uitstraling als vrouw en zeker niet van het ontvangende, verbindende en zorgende deel, wat bij het Vrouw Zijn hoort! Waarbij niet de huishoudelijk taken worden bedoeld, ook al was het meestal wel vanzelfsprekend dat zij dit deden. Natuurlijk geldt dit niet voor alle vrouwen uit die tijden, maar wel voor velen. Voor die vrouwen van toen bleef niet anders over dan zich te onderwerpen aan de geldende denkbeelden over de plaats/taak van de vrouw!
Gelukkig is er in het nu veel veranderd! Na de emancipatie is de gelijkheid tussen mannen en vrouwen veel duidelijker geworden. De vrouwen van nu hebben over het algemeen gelijke kansen en mogelijkheden, al laat ook dat hier en daar nog te wensen over. Wat wij echter zien is dat vele vrouwen worstelen met het volledig vrouw zijn. Zij oefenen hun beroep vaak op een mannelijke manier uit. De houding van vele vrouwen is soms dominant of juist onzeker, ook naar mannen toe.  
Ook tussen partners is het Vrouw Zijn voor de vrouwen van nu vaak nog onbekend terrein. Velen maken er dan maar het beste van. De meeste vrouwen van nu zijn zich echter (nog) niet volledig bewust van hun uitstraling als vrouw en hoe de balans tussen mannen en vrouwen eigenlijk moet zijn!

Vrouwen: Het is tijd om ons BEWUST te worden van het volledig Vrouw Zijn!

Cursus: ‘Vrouw Zijn’
Wij beginnen de cursus door samen te kijken naar ons vrouw zijn van nu.
Wij delen dit met elkaar! Dat doen wij vooral op een luchtige manier, waarbij er natuurlijk ook plaats is voor emoties, pijn en verdriet.
Sommige vrouwen -die bekend zijn met ons werk- hebben misschien al met het kind-deel en met de puberteit gewerkt. Echter, bij het werken met het kind-deel en de puberteit wordt/werd er vooral naar de omstandigheden tijdens het opgroeien en de daarbij behorende gedragspatronen en overtuigingen gekeken.
In deze cursus richten wij ons vooral op het helen en bewust worden van de specifieke eigenschappen van het Vrouw Zijn! Waarbij -wat het vrouw zijn en de ontwikkeling ervan betreft- ook heling van het kind-deel, de puber en de jonge vrouw nodig is.

Opbouw van de cursus:
Kind-deel: Wij beginnen met het kind-deel in ons. Hoe voelde het lijfje van het kleine meisje en hoe ging zij ermee om? Hoe was het in het gezin om als meisje op te groeien?
Samen gaan wij proberen om voor dit kleine meisje al het gevoel van het vrouwelijke te helen.

Begin puberteit: De eerste ontwikkelingen van het lichaam. Ook nu richten wij ons heel direct op het lichaam en de schoonheid van de eerste tekenen van het vrouw zijn. Verder gaan wij dit jonge meisje bewust maken van haar uitstraling en hoe het andere geslacht hierop reageert.

Verdere verloop van de puberteit: Het bovenstaande zullen wij herhalen. Daarnaast gaan wij kijken naar de verliefdheden en de intimiteit die daarbij hoorden en natuurlijk ook de seksuele gevoelens van dit opgroeiende meisje. Hoe ervoer zij haar vrouw zijn en vooral ‘wat straalde zij uit’ als vrouw in de dop.

De jonge vrouw; Hierbij kijken wij naar het vrouw zijn aan het begin van de volwassen periode en naar alle gevoelens en belevingen die er in deze periode speelden, zowel psychisch, als lichamelijk. En ook naar het -indien van toepassing- krijgen van kinderen en de onzekerheid, de onmacht en vooral het alleen zijn tijdens deze periode.  

De vrouw van nu; Wij eindigen de laatste twee middagen met de vrouw die je nu bent. Hoe ervaar je het vrouw zijn op dit moment, wat is er veranderd, of wat ervaar je anders? Hoe ga je om met zorg en zorgen voor? Hoe is voor jou het ontvangen?
En verder: Wat wil je als vrouw neerzetten in deze maatschappij, in het gezin en in je omgeving? Hoe ga je om met intimiteit en jouw seksuele gevoelens in het nu? Ook nu zullen wij weer met een lach en een traan onze ervaringen delen en elkaar helpen en steunen!

Tenslotte: Gedurende de cursus zal er steeds weer tijd worden gemaakt om vooral ook onze moeders, oma’s en de vele vrouwen in de generaties voor ons in het nu te halen en te helen d.m.v. troost, omhulling en integratie. Het wordt immers hoog tijd dat wij deze schaduwen uit het verleden -wat het vrouw zijn betreft- in het licht gaan zetten. Een belangrijk onderdeel bij de heling voor de vrouwen van nu! Zo kunnen wij het vrouw zijn op aarde weer in zijn geheel gaan ervaren en… heel waardevol ook weer doorgeven!

Wat verder aan bod komt:
– Het gericht oefenen van het ontvangen van onze dierbaren d.m.v. visualisatie en/of door ons voor te stellen dat zij vóór ons zitten. Daarbij oefenen wij
  bewust het openen van ons gehele vrouwelijke systeem, van beneden naar boven.
– Het bewust worden van de ook in het lichaam aanwezige mannelijke en vrouwelijke delen en hoe het daarmee gesteld is.
– Wij oefenen met het toelaten van onze verbindende energie als vrouw en de daarbij behorende zorg voor onze omgeving.

Kan ook als bijscholing gevolgd worden

Datum                    : 14 nov. 12 dec. 2020 en 09 jan. 30 jan. 27 febr. 2021 totaal 5 middagen, extra middag 5 juni 2021
Tijd                          : van 13.00 tot 16.30 uur
Kosten                    : Totaal € 350,00 of  € 70,00 per middag, incl. hand-out met de oefeningen 
Locatie                    : Opleidingscentrum in Verbinding, Oude Veiling 90, 1689 AD Zwaag
Begeleiding            : Diny Reheis en Sandra Koot
Info/opgave           : Diny: 0229-219018/06-50814627 – e-mail: diny.reheis@online.nl
                                   http://essentiele-therapie.nl/ 
                                   Sandra: 0229-561631/06-11101719 – e-mail: sandrakoot@quicknet.nl
                                   http://opleidingscentrum-inverbinding.nl/

Natuurgeneeskundige – Psychosociale Therapeuten, geregistreerd bij de CAT


Intervisie

Bijeenkomsten bedoeld voor Essentieel Therapeuten, Transformatiewerkers en voor iedereen die in de praktijk als begeleider/therapeut werkzaam is.

Datum : N. n. t. b.

Voor info mail naar info@essentiele-therapie.nl

Print Friendly, PDF & Email