Aanbod

Workshop: “Opstellingen en systemisch werken”

Opstellingen: geven inzicht in- en bewustwording van de invloeden die anderen hadden en/of hebben op ons functioneren. Welke plaats zij innamen of nemen én waarom dit zo is.
Familie, het gezin, werksituaties en andere vormen van relaties.
Begeleiding: Diny Reheis- van Vliet
Ondersteuning: Peter Reheis

Systemisch werken: Als mens maken wij allemaal deel uit van verschillende systemen. Of dat nu onze familie betreft, ons gezin van toen, het gezin van nu, ons werk, of andere
vormen van relaties tussen mensen, zoals bijvoorbeeld; vrienden(innen) groepjes, doelgroepen, werkgroepen, etc.
Wanneer mensen met elkaar een verbinding of groep vormen, ontstaan er bepaalde systemen. Deze kunnen zowel uit positieve als negatieve patronen en handelingen bestaan. Inzicht in dit systeem maakt de eigen inzet en houding bewust.

Door het opstellen van een groepering die op dit moment in jouw leven belangrijk is, of door het opstellen van jouw familie, het gezin waarin je opgroeide of het gezin van nu, verkrijg je inzicht in; de onderlinge verhoudingen, ‘rolverdelingen’, beïnvloedingen, herhaling van destructieve patronen. Verder worden ook verkrampingen,  loyaliteitsproblemen, en belemmeringen zichtbaar. Tevens wordt het systeem binnen een groep, familie of gezin zichtbaar.

Wanneer je deelneemt aan een opstelling wordt er veel
duidelijk over jouw eigen belevingen en patronen binnen een bepaalde groep, familie of organisatie. Deelname aan een opstelling is tevens helend en ondersteunend bij het eigen verwerkingsproces.
Een diepgaande en liefdevolle ervaring!

Data opstellingsdagen:  n.n.t.b. van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Kosten: Zelf opstellen € 90,00, deelname aan een opstelling € 70,00.
Kan ook als bijscholing gevolgd worden.

Locatie: Opleidingscentrum in Verbinding, Oude Veiling 90, 1689 AD Zwaag


Cursus: De helende kracht van het Brein 
Deze cursus is voor iedereen.

In deze cursus gaan wij oefenen om ons (weer) bewust te worden/zijn van de helende functie van ons brein.

Wat kunnen wij allemaal met ons brein? Wij beseffen soms niet wat voor invloed ons denken en voelen vanuit onze twee hersenhelften op ons hele bestaan heeft. Zowel lichamelijk als psychisch!
In ons brein zitten delen die onze emoties en onze lichamelijke reacties besturen en beheersen.
Ook wat ziektes betreft, zowel geestelijk als lichamelijk, is de helende kracht van ons brein voor het genezingsproces heel belangrijk. Natuurlijk hoort daar ook een gezonde leefstijl bij! Echter de onder- steuning vanuit het brein mag daarbij niet ontbreken.

Genezing en heling komt niet alleen door een andere leefstijl, maar ook door een andere denkstijl!

Wanneer wij ons hiervan bewust zijn kunnen wij onze geestelijke- en lichamelijke reacties op een positieve manier beïnvloeden en besturen.

Wij kunnen ons brein inzetten om onze gezondheid te beïnvloeden!

Omgaan met medicatie en ziekte
Door het op de juiste manier inzetten van ons brein, kan het gebruik van medicatie soms verminderen of eventueel zelfs worden stopgezet. De eigen bestuurskracht wordt sterker. Iets wat in deze tijd heel belang- rijk is! Immers het gebruik van medicatie neemt steeds grotere vormen aan en wij neigen er steeds sneller toe om dan maar een pilletje te nemen. Hierdoor wordt de eigen kracht niet aangesproken en vele ervaren de medicatie, soms onbewust, dan ook als een; “ik kan het niet zelf.“
Natuurlijk moeten wij bij lichamelijke klachten, ziekten en ongemakken éérst naar de dokter, om een diagnose te laten stellen en moet er soms medicatie worden voorgeschreven.

Een boeddhistische monnik zei eens:

Medicijnen genezen de ziekte, de patiënt moet de oorzaken aanpakken.

Wij kunnen kijken of wij de oorzaak van de ziekte kunnen achterhalen en hoe wij er mee om kunnen gaan. De plaatsen in het lichaam waar de pijn of ziekte zich bevindt, kan ook iets zeggen over onze psychische gesteldheid. Zo kunnen wij ons bewust worden van ‘psychische pijn’, die misschien om aandacht vraagt, zoals ook in de Opleiding Essentiële Therapie wordt aangereikt.
Het lichaam is in staat om d.m.v. pijn, ziekte en/of ongemakken aandacht te vragen voor onze psychische pijn en ongemakken! Wij kunnen immers door onze manier van denken en doen, ons afsluiten voor lichame- lijke ongemakken en/of lichamelijke ‘signalen’. Een andere mogelijkheid is dat wij pijn en ziekte kunnen verergeren door er teveel aandacht aan te geven en ook door het voortdurend observeren van ons lichaam. Wij zijn dan alert en scannen ons fysieke staat van zijn voortdurend. Bij dit alles speelt vooral angst een grote rol. De angst voor ‘dreigend gevaar’ of angst voor het gevoel van; “zal ik deze ziekte wel of niet kunnen handelen, kan ik er mee leven”, etc. beïnvloedt dan ons denken.
Uit het bovenstaande blijkt wel hoeveel invloed ons brein op onze lichamelijke gesteldheid heeft.

Het ontvangen van medicatie

Wanneer er door lichamelijk of psychische ziekte wel medicatie nodig is, zijn wij in staat met onze manier van denken en reageren de medicatie heel goed te ondersteunen en op een positieve manier te beïnvloeden. Dit kunnen wij doen door de medicijnen te ontvangen! De medicijnen kunnen hierdoor veel beter hun werk doen! Hierbij kunnen wij ons hart inzetten. Dankbaarheid is dan een ‘sleutel’ om ons hart te openen! Zo kunnen wij het ontvangen van de medicatie beter in gang zetten. Vertrouwen is daarbij ook heel belangrijk! Wij moeten er immers op vertrouwen dat de medicatie ons helpt om weer te kunnen functioneren en/of om ons te genezen.

 Om dit vertrouwen te beïnvloeden is het hart nodig!

Indeling van de cursus:
1e middag: Ons hart openen en bewust worden van onze angsten:
Om in harmonie met ons lichaam en eventuele medicatie te leven, is het van belang dat wij een evenwicht bereiken tussen emotionele reacties en rationele reacties. In die toestand sluiten gedachten, beslissingen, ervaringen en omgaan met ziekten en lichamelijke problemen op een natuurlijke wijze op elkaar aan.
Er bestaat een simpele methode om deze samenwerking in gang te zetten en wel; door het openen van ons hart. Wat ons hierbij kan helpen, is onze innerlijke glimlach! Deze innerlijke glimlach komt van binnen uit. Dat is dus niet een omhoog trekken van de mondhoeken, maar een glimlach die zichtbaar is in de ogen!

Dat is de glimlach die met ons hart verbonden is en dit veroorzaakt harmonie tussen cognitie en emotie.

Op de cursus middagen gaan wij door de aangereikte oefeningen leren om ons lichaam vanuit deze staat waar te nemen en te observeren, om zo te ontdekken wat ons eventueel belemmert. 
Bewust zijn van onze angsten: Zoals eerder benoemd spelen angsten een grote rol bij ons genezingsproces, de acceptatie van ons ziek zijn én het ontvangen van eventuele medicatie of andere vormen van heling.

Tijdens de oefeningen helpen wij elkaar om bewust te worden van onze angsten, welke vormen deze soms aannemen, waar deze eventueel aan gerelateerd zijn en hoe wij daar beter mee om kunnen gaan. 

2e middag: Het gebruiken van beide hersenhelften en het emotionele brein.
Het bewust gebruiken van beide hersenhelften geeft balans (zoals hierboven reeds benoemd), rust, orde en efficiëntie. Hierdoor kan bij ziektes of ongemak de helende kracht in werking worden gezet.
In het hart van het menselijk brein bevindt zich het emotionele deel. Deze middag gaan wij oefenen om ook hiermee contact te maken en hoe je dit het beste kunt doen. Tevens wordt aangereikt hoe je jouw  lichaam vanuit beide hersenhelften kunt observeren en waarnemen, om vervolgens met aandacht ‘te luisteren’ naar wat het lichaam jou ‘verteld’.

3e middag: Omgaan met erfelijke ziekten/ongemakken en ondersteuning van ziekt en pijn:
Wie kent niet de uitspraken: “Oh, dat heb ik geërfd van mijn moeder/oma, die hadden dat ook”. Of, “dat heb ik van mijn vader, die had daar veel last van,“ etc. Natuurlijk is het zo dat ziekten, ongemakken en pijn erfelijk kunnen zijn, ook al blijkt uit onderzoek dat er gemiddeld maar bij 15% van alle ziektes werkelijk sprake is van erfelijkheid!
Natuurlijk ‘erven’ wij wel vaak de leefstijl, de patronen, hoe wij met ons lichaam omgaan én de manier van denken en doen van onze ouders/voorouders. Wij kunnen leren om anders om te gaan met deze ‘erfelijkheden’, zowel lichamelijk en met wat er zich in ons brein afspeelt. Hiervoor is een andere kijk en waarneming nodig wat ons lichaam betreft én een vollediger omgaan met onze manier van denken en voelen. Dit gaan wij deze middag met elkaar oefenen.
Als afsluiting van deze cursus worden er oefeningen aangereikt om beter om te gaan met pijnplekken in het lichaam, ziektes en ongemakken, om deze met liefdevolle aandacht, begrip en inzicht te behandelen.

Datum – start        : voor 2022 nog nader te bepalen
Vervolg                  :   
Tijd                         : van 14.00 tot 17.00 uur
Kosten                    : Totaal € 50,00 per middag, incl. btw en hand-out, totaal
                                   € 150,00
Locatie                   : Opleidingscentrum in Verbinding, Oude Veiling 90,
                                   1689 AD Zwaag     
Docent                    : Diny Reheis- van Vliet, ondersteuning Peter Reheis            
Info/opgave           : 0229-219018 of 06-50814627,
                                   e-mail: diny.reheis@online.nl                     
Natuurgeneeskundig psychosociaal Therapeut geregistreerd bij de de CAT

Kan ook als bijscholing gevolgd worden


Cursus: Begeleiding van stoornissen/fobieën die ontstaan tijdens de puberteit en bij de jong volwassene. 

Voor therapeuten en begeleiders

Tijdens de vele jaren dat ik mensen therapeutisch heb begeleid, ben ik stoornissen en fobieën vaak tegengekomen. Er is al veel onderzoek gedaan op dit gebied en er zijn vele nieuwe inzichten en werkvormen ontstaan. Omdat er steeds vaker stoornissen en fobieën voorkomen, vraagt dat om extra aandacht. Het blijkt, dat vooral tijdens de puberteit en bij de jong volwassene, bepaalde stoornissen ontstaan. Deze stoornissen ontwikkelen zich dan vaak verder bij de volwassene.
Natuurlijk ontwikkelt ook de volwassene stoornissen en fobieën, echter bij de volwassene is de begeleiding heel anders dan bij de puber of de jong volwassene.

Ik heb in mijn werk en door onderzoek ontdekt dat de begeleiding van pubers en de jong volwassene met een van de hieronder genoemde stoornis(en) heel eenvoudig kan zijn en vaak met goed resultaat! Het gaat bij de begeleiding dan vooral om een vorm van mind-set. Dit betekent dat er andere keuzes ontstaan, die over oude belemmerende gevoelens en gedachten worden gezet.

Als je gedachten gaat veranderen, verander je ook handelingen!
Als je handelingen gaat veranderen, verander je ook gedachten!

In deze cursus wil ik therapeuten, begeleiders en studenten graag deze eenvoudige en zeer directe manier van werken aanreiken.
Tijdens twee middagen kun je deze manier van begeleiding bij pubers en jong volwassenen met de hieronder genoemde stoornissen oefenen en eigen maken. Hierbij komen ook de juiste houding, de volgorde, het oefenen tijdens de stoornis of fobie én de juiste afstemming aan bod.

Stoornissen en fobieën die wij kunnen begeleiden tijdens de puberteit zijn;
Dwangstoornissen
Angststoornis (geen paniek aanvallen)
Smetvrees
Claustrofobie
Orthorexia Nervosa (deze is tijdens de huidige generatie pubers ontstaan).

Bij overige stoornissen kan deze methode helaas niet worden toegepast.
Deze cliënten moeten worden doorverwezen.

Data            : n.n.t.b.
Kosten        : Totaal € 90,00 of € 45,00 – per middag incl. btw, incl. hand-out.
Locatie        : Opleidingscentrum in Verbinding, Oude Veiling 90,
                        1689 AD Zwaag
Docent         : Diny Reheis – van Vliet – ondersteuning, Peter Reheis 
Info/opgave: 0229-219018 of 06-50814627 e-mail: diny.reheis@online.nl

Natuurgeneeskundig psychosociaal therapeut, geregistreerd bij de CAT
Website: www.essentieletherapie.nl

Kan ook als bijscholing gevolgd worden.
Voor studenten is het een aanvulling op de opleiding tot Essentieel Therapeut


Vrouw zijn
Een cursus voor vrouwen

Wat is dat eigenlijk, vrouw zijn? Voor veel vrouwen is dit een moeilijke vraag, zeker in deze tijd. Er zullen vrouwen zijn die denken; “ ik ben toch een vrouw?” Of, “ik ben wel een vrouw, maar gedraag ik mij wel vrouwelijk?” Veel vrouwen hebben daar geen direct antwoord op. En wanneer er opgroeiende dochters zijn weten vele moeders meestal niet hoe zij hun dochter kunnen vertellen over het Vrouw Worden en Zijn en hoe zij haar daarbij kunnen steunen en helpen. Ook voor moeders met een zoon(en) is het heel waardevol wanneer zij haar Vrouw Zijn bewust toont en leeft. Dit kan heel ondersteunend zijn en juist het Man Zijn van haar op- groeiende zoon aanspreken.
Vooral nu is het van heel groot belang dat de balans op aarde weer wordt hersteld. De balans tussen mannelijk en vrouwelijk! Door Corona is er veel onrust en onzekerheid ontstaan en is de balans en samenwerking nog verder weg. Ook de natuur geeft aan dat er meer balans nodig is zodat het mannelijke en vrouwelijk op aarde weer voelbaar wordt.

Het verleden: Door de jarenlange onderdrukking van vele vrouwen in het verleden is bij vrouwen heel vaak het gevoel verdwenen wat Vrouw Zijn eigenlijk betekent. Deze vrouwen leerden dat niet van hun moeder. Nog niet zo heel lang geleden waren vrouwen zich meestal ook niet op een positieve manier bewust van hun lichaam, hun uitstraling als vrouw en zeker niet van het ontvangende, zorgende en verbindende, wat bij het vrouw zijn hoort!
Waarbij niet de huishoudelijk taken worden bedoeld!

Natuurlijk geldt dit niet voor alle vrouwen uit die tijden, maar wel voor velen. Voor die vrouwen van toen bleef niet anders over dan zich te onderwerpen aan de geldende denkbeelden over de plaats/taak van de vrouw!
Gelukkig is er in het nu veel veranderd! Na de emancipatie is de gelijkheid tussen mannen en vrouwen veel duidelijker geworden. De vrouwen van nu hebben over het algemeen gelijke kansen en mogelijkheden, al laat ook dat hier en daar zeker nog te wensen over. Wat wij echter zien is dat vele vrouwen worstelen met het volledig vrouw zijn. Zij oefenen hun beroep vaak op een mannelijke manier uit. De houding van vele vrouwen is soms dominant of juist onzeker, ook naar mannen toe. Tussen partners zien wij vaak dat de vrouw (onbewust) overheerst en de man zich ‘aanpast’. Ook dan is het vaak zoeken naar de juiste balans, zeker wat de opvoeding van kinderen betreft.
Helaas zijn de meeste vrouwen van nu zich niet meer volledig bewust van hun uitstraling als vrouw en hoe de balans tussen mannen en vrouwen eigenlijk moet zijn!

Vrouwen: Het is tijd om ons BEWUST te worden van het volledig Vrouw Zijn!

Opbouw van de cursus:
Wij beginnen de cursus door samen te kijken naar ons vrouw zijn van nu.
Wij delen dit met elkaar! Dat doen wij vooral op een luchtige manier, waarbij er natuurlijk ook plaats is voor emoties, pijn en verdriet. Sommige vrouwen -die bekend zijn met ons werk- hebben misschien al met het kind-deel en met de puberteit gewerkt. Echter, bij het werken met het kind-deel en de puberteit wordt/werd er vooral naar de omstandigheden tijdens het opgroeien en de daarbij behorende gedragspatronen en overtuigingen gekeken.
In deze cursus richten wij ons vooral op het helen en bewust worden van de specifieke eigenschappen van het Vrouw Zijn en de ontwikkeling ervan! Ook heling van het kind-deel als meisje, de puber die zich ontwikkeld als vrouw en de jonge vrouw die haar leven als vrouw begint, komen aan bod.

Kind-deel: Wij beginnen met het kind-deel in ons. Hoe voelde het lijfje van het kleine meisje en hoe ging zij ermee om? Hoe was het in het gezin om als meisje op te groeien?
Samen gaan wij proberen om voor dit innerlijke deel het gevoel van het vrouwelijke te helen.

Puberteit: De eerste ontwikkelingen van het lichaam. Wij richten ons op het lichaam en de schoonheid van de eerste tekenen van het vrouw zijn. Verder gaan wij dit jonge meisje bewust maken van haar uitstraling en hoe het andere geslacht hierop reageert.
Vervolgens gaan wij kijken naar het verdere verloop van de puberteit: Naar de verliefdheden, de intimiteit die daarbij hoorde en natuurlijk ook de seksuele gevoelens van dit opgroeiende meisje. Hoe ervaarde zij haar vrouw zijn en vooral: ‘wat straalde zij uit’ als vrouw in de dop.

De jonge vrouw; Hierbij kijken wij naar het vrouw zijn aan het begin van de volwassen periode en naar alle gevoelens en belevingen die er in deze periode speelden, zowel psychisch, als lichamelijk. We kijken naar het krijgen van kinderen -of juist niet- de onzekerheid en de onmacht en ook het alleen zijn van de jonge moeder tijdens bv. de eerste maanden met de pasgeboren baby. 

De vrouw van nu; Wij eindigen de laatste middag weer met de vrouw die je nu bent. Hoe ervaar je het vrouw zijn op dit moment, wat is er veranderd, of wat ervaar je anders? Hoe ga je om met zorg en zorgen voor? Hoe is voor jou het ontvangen als vrouw?
En verder: Wat wil je als vrouw neerzetten in deze maatschappij, in het gezin en in je omgeving? Hoe ga je om met intimiteit en jouw seksuele gevoelens in het nu?
Ook nu zullen wij weer met een lach en een traan onze ervaringen delen en elkaar helpen en steunen!

Wat verder aan bod komt: Gedurende de cursus zal er steeds weer tijd worden gemaakt om vooral ook onze moeders, oma’s en de vele vrouwen in de generaties voor ons in het nu te halen en te helen d.m.v. troost, omhulling en integratie. Het wordt immers hoog tijd dat wij deze schaduwen uit het verleden -wat het vrouw zijn betreft- in het licht gaan zetten. Zo kunnen wij in het nu het vrouw zijn op aarde weer in zijn geheel gaan ervaren en… heel waardevol, ook weer doorgeven!
Verder oefenen wij met het ontvangen van onze dierbaren d.m.v. visualisatie en/of door ons voor te stellen dat zij vóór ons zitten. Daarbij oefenen wij bewust het openen van ons gehele vrouwelijke systeem, van beneden naar boven en ervaren de verbindende energie als vrouw met de daarbij behorende zorg voor onze omgeving.
Aan bod komt ook: het bewust omgaan met de aanwezige mannelijke en vrouwelijke delen in het lichaam en hoe wij daarmee om kunnen gaan, om volledig vrouw te zijn.

Kan ook als bijscholing gevolgd worden

Datum                    : donderdag middag 17 maart, 31 maart, 14 april en 28 april 2022 totaal 4 middagen.
Tijd                          : van 13.00 tot 17.00 uur
Kosten                    : Totaal € 300,00 of  € 75,00 per middag, incl. hand-out met de oefeningen
Locatie                    : Opleidingscentrum in Verbinding, Oude Veiling 90, 1689 AD Zwaag
Begeleiding            : Diny Reheis en Sandra Koot
Info/opgave           : Diny: 0229-219018/06-50814627 – e-mail: diny.reheis@online.nl http://essentiele-therapie.nl/ 
                                  Sandra: 0229-561631/06-11101719 – e-mail: sandrakoot@quicknet.nl http://opleidingscentrum-inverbinding.nl/

Natuurgeneeskundige – Psychosociale Therapeuten, geregistreerd bij de CAT


Workshop: Begrip en Vertrouwen 

Begrip en vertrouwen ervaren en toepassen. Voor onszelf en voor de ander! 
Begrip: wat betekent begrip? Wanneer je dat woord opzoekt heeft het vele betekenissen. Zo staat er onder andere: inlevingsvermogen, meelevend en vriendelijk. Toch gaan wij vaak, wanneer wij naar ‘fouten’ van onszelf of van iemand anders kijken, naar afkeuring en soms zelfs naar veroordeling. Iedereen kent wel een paar voorbeelden uit eigen ervaring.
Om goed om te kunnen gaan met situaties waar het niet zo goed ging of waar ‘ongewenst gedrag’ zich weer liet zien is het essentieel, dat wij onszelf en/of de ander begrijpen! Om dat te kunnen moet de éérste impuls even worden geparkeerd. Vanuit de wil om de ander te begrijpen kom je er vaak wel achter waarom de reactie of het gedrag zich voordoet. Wanneer wij op dezelfde manier naar onszelf kijken, kunnen wij ook onszelf beter begrijpen. 

Het waardevolle hierbij is dat wanneer wij onszelf en/of de ander begrijpen, wij ook weer het vertrouwen in onszelf en vaak ook in de ander kunnen herstellen.
En dat kan ook binnen relaties heel belangrijk zijn! 

De eerste dag van deze workshop gaan wij samen oefenen en kijken hoe het gesteld is met het begrip voor onszelf, voor de ander en voor onze dierbaren.

Vertrouwen: Bij de uitleg van vertrouwen staat o.a.: met zekerheid hopen, geloof in iemands goede trouw en eerlijkheid en vertrouwen hebben dat je er niet alleen voor staat.
Vertrouwen is iets anders dan de verwachtingen die wij van onszelf, van de ander en ook van onze dierbaren hebben. Maar oh weh als die verwachtingen niet uitkomen. Dan raken wij meestal het vertrouwen kwijt! In onze cultuur is vertrouwen soms ver te zoeken. Vaak zien wij wantrouwen of twijfel. Hoe is dat bij onszelf? Wanneer er geen vertrouwen is zetten wij er soms andere emoties overheen, bv.: afkeuring, boosheid, angst, stress, wij maken ons klein of juist sterk en/of gaan erboven staan. Hierdoor stroomt de energie niet meer en/of kan er geen verbinding zijn. Alles wat leeft op deze aarde heeft energie en verbinding nodig. Het vertrouwen in onszelf –zelfvertrouwen– maakt dat het ook weer makkelijker voor ons wordt de ander te vertrouwen. Vertrouwen werkte visa versa!
De tweede dag van deze workshop gaan wij in kleine groepjes samen oefenen en kijken hoe het gesteld is met ons vertrouwen c.q. verwachtingen. In de groep delen wij onze gevoelens hierover.

Tijdens deze workshop gaan wij proberen het begrip en vertrouwen in onszelf en de ander te herstellen. Deze verbindende en positieve energie hebben wij mensen nu meer dan ooit nodig!
Er worden ook korte ‘opstellingen’ gedaan, waardoor inzicht ontstaat en begrip en vertrouwen kan worden toegelaten. Er ontstaat begrip voor onszelf en ons handelen, begrip voor de ander én voor onze dierbaren. Immers als de volwassen man/vrouw van nu kunnen wij bewust kiezen hoe en wie wij willen zijn en daarop vertrouwen. En als dat even niet lukt, kun je altijd terugkeren naar wie je wilt zijn. Als afsluiting kijken we samen wat de mogelijkheden kunnen zijn voor degene die de oefening doet.

We eindigen de dagen met het door ons heen laten stromen van begrip en vertrouwen.

Datum                       : 11 juni en 25 juni 2022
Tijd                             : van 10.00 tot 17.00 uur
Kosten                       : 180,00 incl. btw.
Locatie                       : Opleidingscentrum InVerbinding, Oude Veiling 90, 1689 AD Zwaag
Begeleiding               : Diny Reheis-van Vliet en Peter Reheis
Info/opgave               : 0229-219018 of 06-50814627- e-mail: diny.reheis@online.nl www.essentieletherapie.nl

Natuurgeneeskundig psychosociaal Therapeuten, geregistreerd bij het CAT,

Voor de studenten is het een aanvulling op de opleiding.

Kan ook als bijscholing gevolgd worden.


Intervisie

Bijeenkomsten bedoeld voor Essentieel Therapeuten, Transformatiewerkers en voor iedereen die in de praktijk als begeleider/therapeut werkzaam is.

Datum : N. n. t. b.

Voor info mail naar info@essentiele-therapie.nl

Print Friendly, PDF & Email