Nieuws

Workshop: Begrip en Vertrouwen 

Begrip en vertrouwen ervaren en toepassen. Voor onszelf en voor de ander! 
Begrip: wat betekent begrip? Wanneer je dat woord opzoekt heeft het vele betekenissen. Zo staat er onder andere: inlevingsvermogen, meelevend en vriendelijk. Toch gaan wij vaak, wanneer wij naar ‘fouten’ van onszelf of van iemand anders kijken, naar afkeuring en soms zelfs naar veroordeling. Iedereen kent wel een paar voorbeelden uit eigen ervaring.
Om goed om te kunnen gaan met situaties waar het niet zo goed ging of waar ‘ongewenst gedrag’ zich weer liet zien is het essentieel, dat wij onszelf en/of de ander begrijpen! Om dat te kunnen moet de éérste impuls even worden geparkeerd. Vanuit de wil om de ander te begrijpen kom je er vaak wel achter waarom de reactie of het gedrag zich voordoet. Wanneer wij op dezelfde manier naar onszelf kijken, kunnen wij ook onszelf beter begrijpen. 

Het waardevolle hierbij is dat wanneer wij onszelf en/of de ander begrijpen, wij ook weer het vertrouwen in onszelf en vaak ook in de ander kunnen herstellen.
En dat kan ook binnen relaties heel belangrijk zijn! 

De eerste dag van deze workshop gaan wij samen oefenen en kijken hoe het gesteld is met het begrip voor onszelf, voor de ander en voor onze dierbaren.

Vertrouwen: Bij de uitleg van vertrouwen staat o.a.: met zekerheid hopen, geloof in iemands goede trouw en eerlijkheid en vertrouwen hebben dat je er niet alleen voor staat.
Vertrouwen is iets anders dan de verwachtingen die wij van onszelf, van de ander en ook van onze dierbaren hebben. Maar oh weh als die verwachtingen niet uitkomen. Dan raken wij meestal het vertrouwen kwijt! In onze cultuur is vertrouwen soms ver te zoeken. Vaak zien wij wantrouwen of twijfel. Hoe is dat bij onszelf? Wanneer er geen vertrouwen is zetten wij er soms andere emoties overheen, bv.: afkeuring, boosheid, angst, stress, wij maken ons klein of juist sterk en/of gaan erboven staan. Hierdoor stroomt de energie niet meer en/of kan er geen verbinding zijn. Alles wat leeft op deze aarde heeft energie en verbinding nodig. Het vertrouwen in onszelf –zelfvertrouwen– maakt dat het ook weer makkelijker voor ons wordt de ander te vertrouwen. Vertrouwen werkte visa versa!
De tweede dag van deze workshop gaan wij in kleine groepjes samen oefenen en kijken hoe het gesteld is met ons vertrouwen c.q. verwachtingen. In de groep delen wij onze gevoelens hierover.

Tijdens deze workshop gaan wij proberen het begrip en vertrouwen in onszelf en de ander te herstellen. Deze verbindende en positieve energie hebben wij mensen nu meer dan ooit nodig!
Er worden ook korte ‘opstellingen’ gedaan, waardoor inzicht ontstaat en begrip en vertrouwen kan worden toegelaten. Er ontstaat begrip voor onszelf en ons handelen, begrip voor de ander én voor onze dierbaren. Immers als de volwassen man/vrouw van nu kunnen wij bewust kiezen hoe en wie wij willen zijn en daarop vertrouwen. En als dat even niet lukt, kun je altijd terugkeren naar wie je wilt zijn. Als afsluiting kijken we samen wat de mogelijkheden kunnen zijn voor degene die de oefening doet.

We eindigen de dagen met het door ons heen laten stromen van begrip en vertrouwen.

Datum                       : 11 juni en 25 juni 2022
Tijd                             : van 10.00 tot 17.00 uur
Kosten                       : 180,00 incl. btw.
Locatie                       : Opleidingscentrum InVerbinding, Oude Veiling 90, 1689 AD Zwaag
Begeleiding               : Diny Reheis-van Vliet en Peter Reheis
Info/opgave               : 0229-219018 of 06-50814627- e-mail: diny.reheis@online.nl www.essentieletherapie.nl

Natuurgeneeskundig psychosociaal Therapeuten, geregistreerd bij het CAT,

Voor de studenten is het een aanvulling op de opleiding.

Kan ook als bijscholing gevolgd worden.

Print Friendly, PDF & Email