Nieuws

Cursus: Vrouw Zijn 
Een cursus voor vrouwen.

Wat is dat eigenlijk, vrouw zijn? Voor veel vrouwen is dit een moeilijke vraag, zeker in deze tijd. Er zullen vrouwen zijn die denken; “ ik ben toch een vrouw?” Of, “ik ben wel een vrouw, maar gedraag ik mij wel vrouwelijk?” Veel vrouwen hebben daar geen direct antwoord op. En wanneer er opgroeiende dochters zijn, weten vele moeders meestal niet hoe zij hun dochter kunnen vertellen over het Vrouw Worden en Zijn en hoe zij haar daarbij kunnen steunen en helpen. Ook voor moeders met een zoon(en) is het heel waardevol wanneer zij haar Vrouw Zijn bewust toont en leeft. Dit kan heel ondersteunend zijn en het Man Zijn van haar opgroeiende zoon aanspreken 

Vele eeuwen is het vrouwelijke onderdrukt en overheerst. De vrouw mocht zich niet ontwikkelen en ontplooien, had meestal geen idee wat intimiteit inhield en zij was niet vrij, wat haar seksualiteit betreft. Sterker nog, in de generaties vóór ons dachten vele vrouwen dat seks iets was wat de man wilde en wat zij moest toestaan, omdat de wet of de kerk dit voorschreef en/of omdat dit ook zo ‘hoorde’. In die tijd waren de vrouwen meestal niet (positief) bewust van hun lichaam, van hun uitstraling als vrouw en zeker niet van het ontvangende, verbindende en zorgende deel, wat bij het Vrouw Zijn hoort! Waarbij niet de huishoudelijk taken worden bedoeld, ook al was het meestal wel vanzelfsprekend dat zij dit deden. Natuurlijk geldt dit niet voor alle vrouwen uit die tijden, maar wel voor velen. Voor die vrouwen van toen bleef niet anders over dan zich te onderwerpen aan de geldende denkbeelden over de plaats/taak van de vrouw!
Gelukkig is er in het nu veel veranderd! Na de emancipatie is de gelijkheid tussen mannen en vrouwen veel duidelijker geworden. De vrouwen van nu hebben over het algemeen gelijke kansen en mogelijkheden, al laat ook dat hier en daar nog te wensen over. Wat wij echter zien is dat vele vrouwen worstelen met het volledig vrouw zijn. Zij oefenen hun beroep vaak op een mannelijke manier uit. De houding van vele vrouwen is soms dominant of juist onzeker, ook naar mannen toe.  
Ook tussen partners is het Vrouw Zijn voor de vrouwen van nu vaak nog onbekend terrein. Velen maken er dan maar het beste van. De meeste vrouwen van nu zijn zich echter (nog) niet volledig bewust van hun uitstraling als vrouw en hoe de balans tussen mannen en vrouwen eigenlijk moet zijn!

Vrouwen: Het is tijd om ons BEWUST te worden van het volledig Vrouw Zijn!

Cursus: ‘Vrouw Zijn’
Wij beginnen de cursus door samen te kijken naar ons vrouw zijn van nu.
Wij delen dit met elkaar! Dat doen wij vooral op een luchtige manier, waarbij er natuurlijk ook plaats is voor emoties, pijn en verdriet.
Sommige vrouwen -die bekend zijn met ons werk- hebben misschien al met het kind-deel en met de puberteit gewerkt. Echter, bij het werken met het kind-deel en de puberteit wordt/werd er vooral naar de omstandigheden tijdens het opgroeien en de daarbij behorende gedragspatronen en overtuigingen gekeken.
In deze cursus richten wij ons vooral op het helen en bewust worden van de specifieke eigenschappen van het Vrouw Zijn! Waarbij -wat het vrouw zijn en de ontwikkeling ervan betreft- ook heling van het kind-deel, de puber en de jonge vrouw nodig is.

Opbouw van de cursus:
Kind-deel: Wij beginnen met het kind-deel in ons. Hoe voelde het lijfje van het kleine meisje en hoe ging zij ermee om? Hoe was het in het gezin om als meisje op te groeien?
Samen gaan wij proberen om voor dit kleine meisje al het gevoel van het vrouwelijke te helen.

Begin puberteit: De eerste ontwikkelingen van het lichaam. Ook nu richten wij ons heel direct op het lichaam en de schoonheid van de eerste tekenen van het vrouw zijn. Verder gaan wij dit jonge meisje bewust maken van haar uitstraling en hoe het andere geslacht hierop reageert.

Verdere verloop van de puberteit: Het bovenstaande zullen wij herhalen. Daarnaast gaan wij kijken naar de verliefdheden en de intimiteit die daarbij hoorden en natuurlijk ook de seksuele gevoelens van dit opgroeiende meisje. Hoe ervoer zij haar vrouw zijn en vooral ‘wat straalde zij uit’ als vrouw in de dop.

De jonge vrouw; Hierbij kijken wij naar het vrouw zijn aan het begin van de volwassen periode en naar alle gevoelens en belevingen die er in deze periode speelden, zowel psychisch, als lichamelijk. En ook naar het -indien van toepassing- krijgen van kinderen en de onzekerheid, de onmacht en vooral het alleen zijn tijdens deze periode.  

De vrouw van nu; Wij eindigen de laatste twee middagen met de vrouw die je nu bent. Hoe ervaar je het vrouw zijn op dit moment, wat is er veranderd, of wat ervaar je anders? Hoe ga je om met zorg en zorgen voor? Hoe is voor jou het ontvangen?
En verder: Wat wil je als vrouw neerzetten in deze maatschappij, in het gezin en in je omgeving? Hoe ga je om met intimiteit en jouw seksuele gevoelens in het nu? Ook nu zullen wij weer met een lach en een traan onze ervaringen delen en elkaar helpen en steunen!

Tenslotte: Gedurende de cursus zal er steeds weer tijd worden gemaakt om vooral ook onze moeders, oma’s en de vele vrouwen in de generaties voor ons in het nu te halen en te helen d.m.v. troost, omhulling en integratie. Het wordt immers hoog tijd dat wij deze schaduwen uit het verleden -wat het vrouw zijn betreft- in het licht gaan zetten. Een belangrijk onderdeel bij de heling voor de vrouwen van nu! Zo kunnen wij het vrouw zijn op aarde weer in zijn geheel gaan ervaren en… heel waardevol ook weer doorgeven!

Wat verder aan bod komt:
– Het gericht oefenen van het ontvangen van onze dierbaren d.m.v. visualisatie en/of door ons voor te stellen dat zij vóór ons zitten. Daarbij oefenen wij
  bewust het openen van ons gehele vrouwelijke systeem, van beneden naar boven.
– Het bewust worden van de ook in het lichaam aanwezige mannelijke en vrouwelijke delen en hoe het daarmee gesteld is.
– Wij oefenen met het toelaten van onze verbindende energie als vrouw en de daarbij behorende zorg voor onze omgeving.

Kan ook als bijscholing gevolgd worden

Datum                    : 14 nov. 12 dec. 2020 en 09 jan. 30 jan. 27 febr. 2021 totaal 5 middagen
Tijd                          : van 13.00 tot 16.30 uur
Kosten                    : Totaal € 350,00 of  € 70,00 per middag, incl. hand-out met de oefeningen 
Locatie                    : Opleidingscentrum in Verbinding, Oude Veiling 90, 1689 AD Zwaag
Begeleiding            : Diny Reheis en Sandra Koot
Info/opgave           : Diny: 0229-219018/06-50814627 – e-mail: diny.reheis@online.nl
                                   http://essentiele-therapie.nl/ 
                                   Sandra: 0229-561631/06-11101719 – e-mail: sandrakoot@quicknet.nl
                                   http://opleidingscentrum-inverbinding.nl/

Natuurgeneeskundige – Psychosociale Therapeuten, geregistreerd bij de CAT

Print Friendly, PDF & Email