Over de Therapie

Werkvorm, methoden en begeleiding van Essentiële Therapie.
Essentiële Therapie is gericht op inzicht, begrip en bestuurskracht in het dagelijks leven, op herstel van (Zelf)liefde en op herstel van de oorspronkelijke band met ouders en familieleden. Het maakt (oude) patronen, overtuigingen en blokkades bewust. Hierdoor wordt er een keuze mogelijk en kan men tevens de verantwoordelijkheid voor het eigen leven nemen. Door weer in contact te komen met de verschillende aspecten zoals: de kindsdelen -het beschadigde en het levenskrachtige innerlijk kind-, de puberdelen in ons én de mannelijke en vrouwelijke delen, kan men uiteindelijk weer de mens worden die men Wil Zijn.

De therapie en begeleiding bevordert het functioneren van de totale mens: op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.
Bij de begeleiding gaan wij uit van vier contactonderbreking patronen die ontstaan zijn in onze jeugd. Met contactonderbreking wordt het onderbreken van het contact met het oorspronkelijke IK bedoeld.

De cliënt krijgt inzicht in deze patronen én in de ‘verwevingen‘, die tussen het innerlijke kind, de innerlijke puber en de ouders en/of andere familieleden ontstaan zijn. Tevens worden patronen, angsten en emoties die men onbewust overnam (inslikte) van de ouders of opvoeders, herkenbaar.

Er worden ervaringsgerichte oefeningen aangeboden om deze verwevingen c.q. patronen ‘los te koppelen’ en de oorspronkelijke band van liefde met zichzelf én ouders/opvoeders te herstellen. Vervolgens kan er door (her) beleving van ‘vergeten’ gevoelens oude- en vaak onbewuste pijn en verkramping loslaten. Men leert duidelijk onderscheid te maken tussen het innerlijke kind, de innerlijke puber en de volwassene van nu!

Essentiële Therapie heeft naast de hierboven genoemde methoden nog andere werkvormen ter beschikking zoals; Het werken met het Zelfbeeld en het Ego, de sub- of deelpersoonlijkheden, Werken vanuit het lichaam, Rouw- en Verliesverwerking en het begeleiden bij Regressie- en/of Reïncarnatie ervaringen.

Werkwijze
De therapeut of begeleider volgt zowel het persoonlijke als het energetische proces van de cliënt en zal de diagnose en begeleiding steeds weer opnieuw daarop afstemmen, om zo dit proces zo goed mogelijk te kunnen bevorderen en te ondersteunen. Er wordt door de therapeut gewerkt vanuit de eigen essentie, de eigen ervaring én vanuit een verbindende energie. Hierdoor kan er een gevoel van acceptatie, onvoorwaardelijkheid en liefde in gang worden gezet. De cliënt wordt de liefdevolle volwassene voor die ‘beschadigde delen’ in zichzelf die ‘niet gehoord of gezien’ werden en neemt tevens de verantwoording hiervoor.
Zo leert hij/zij om uiteindelijk onder alle omstandigheden steeds terug te keren naar zelf-ondersteuning en naar de eigen ESSENTIE!
Essentiële Therapie werkt vanuit de Alternatieve- en Natuurgerichte Gezondheidszorg en bevatten elementen uit Gestalttherapie, Voice Dialoque, Psychosynthese, Regressie- en Reïncarnatietherapie en Transformatiewerk.
Deze therapie wordt toegepast bij: trauma’s, somberheid, angstklachten, rouwverwerking, depressies, agressieproblematiek, negatief zelfbeeld, faalangst, stress, burn-out en als ondersteuning bij lichamelijke klachten.

Relatieproblemen

Bij relatieproblemen wordt de begeleiding door Diny en Peter zowel één op één gedaan, als ook  gezamenlijk voor geliefden.

Vergoeding
Vergoeding voor individuele begeleiding is geheel of gedeeltelijk mogelijk bij verschillende verzekeraars. Er doen zich echter voortdurend veranderingen voor dus vraag het na bij jouw verzekering.

Registratie
Wij zijn CAT geregistreerd als Natuurgeneeskundig Therapeut, AGB praktijk-code 90-013635 KvK 37146009, BTW nr. 1965.62.028801

Print Friendly, PDF & Email